Intervjuer

Vår tendens till överdrift

19 juni, 2015

Syster Sol (Isabel Sandblom) är sångerska, låtskrivare och DJ. Jacob von Oelreich är forskningsingenjör och doktorand på KTH vid avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), med fokus på omställning i riktning mot ett resilient ekologiskt livsmedelssystem.

· · ·

”Varför händer inget när läget är så pass akut?”

×

Syster Sol: Vilket beteende hos människan är den största orsaken till klimatförändringarna och vad kan jag göra för att inte reproducera detta?

Jacob: Många olika former av miljöförstöring under historiens lopp kan ses som en konsekvens av människors ”tendens till överdrift”1. Det kan gälla allt från skogsskövling till överkonsumtion och överdrivna flygresor, som har lett oss till de katastrofala klimatförändringar vi nu står på randen till. Trots vår kunskap om detta väljer vi att bortse från det vi känner och vet. Men det finns mycket vi kan göra för att inte upprepa historiska misstag. Vi behöver ifrågasätta överdrifter, likgiltighet, förstörelse och evig tillväxt för att istället lyfta fram värden som känslighet, jämlikhet, ödmjukhet, lyssnande och omsorg om varandra och planeten. Vi behöver se jorden och alla varelser som växer och lever här som en helhet och inse att om vi skadar någon del av helheten, så skadas vi alla.

Syster Sol: Vad är det viktigaste jag kan göra i min vardag för att bidra till en positiv utveckling i klimatfrågan?

Jacob: Jag tror att bland det viktigaste vi kan göra är att våga se den rådande ordningens orimlighet. Våga öppna oss själva för våra känslor. Våga vara närvarande i vår omgivning och försöka se och lära känna jorden och dess mångfald. Vi får aldrig likgiltigt acceptera förstörelsen av det och dem vi älskar. Vi får inte ge upp. Vi behöver utmana rådande normer och alltid trycka på för politiska beslut som leder till mer klimaträttvisa.

Och mer konkret, om jag ska välja något: ta tåget och sluta flyga så långt det bara är möjligt, för flygets klimatpåverkan är större än vi oftast föreställer oss. Sälj bilen och dra ner på kött- och elektronikkonsumtion. Organisera dig klimatpolitiskt, tillsammans med andra. Plantera ett träd, lär känna det och ta hand om det.

Syster Sol: Hur kommer det sig att det inte finns helt klimatvänliga bilar till subventionerat pris på marknaden när läget är så pass akut?

Jacob: Jag håller helt med om att läget är akut. Men som jag ser det kommer det aldrig att finnas klimatvänliga bilar. Vårt bilberoende finns kvar så länge vi inte ifrågasätter det. Vi behöver både ställa politiska krav och ta personligt ansvar för att nå en förändring. Vi måste våga driva på för en radikal omställning. Istället för privat konsumtion behöver vi gemensamma investeringar, politiska lösningar och planering för att ställa om till klimatvänliga samhällen.

När vi har en möjlighet att påverka har vi ett ansvar tycker jag. Och ju mer resurser, inflytande, makt och kunskap vi har, desto större ansvar har vi att försöka åstadkomma förändring. Nu vet vi definitivt vad klimatfrågan innebär, kunskapen om konsekvenserna finns, så det finns inga undanflykter längre, vi måste alla ta ansvar, framförallt politiskt. Den egna privata bilen hoppas jag blir en historisk parentes, åtminstone i städerna.

×

Lyssna på Syster Sol på Spotify.

×

___
1. Myrdal, Janken (2006) Motsatstänkandet i praktiken. Stockholm: Folkets historia.