Intervjuer

När även det enkla blir effektivt

17 juni, 2015

Goran Kajfes är jazztrumpetist, producent och kompositör. Adiz Dzebo är klimatforskare vid Stockholm Environment Institute där han forskar på möjligheter och begränsningar i anpassningen till klimatförändringarna med särskilt fokus på styrningen av globala klimatfonder och FN:s klimatförhandlingar. Han lyssnar gärna på jazz och Goran Kajfes.

· · ·

”Vi som individer hamnar i topp på listan över klimatbovar”

×

Goran: Adis, vad kan jag göra för miljön som enskild människa? Fungerar verkligen sopsortering? Kan vi skänka pengar till organisationer? Eller måste vi göra radikala förändringar i våra liv?

Adis: Goran, sopsortering är såklart viktigt, inte minst sortering av vårt matavfall. Matsvinn står för ungefär en tredjedel av all världens mat som produceras och är den tredje största utsläppskällan, efter utsläppen från Kina och USA. Enorma mängder mat slängs varje år och Stockholms stad är bland de sämsta i landet på att tillvarata matavfall. Men som enskild människa är det ännu viktigare att tänka på sin konsumtion. Sverige är ett litet land med en relativt liten påverkan på klimatet. Men vår konsumtion ger ett väldigt stort växthusgasavtryck och gör att vi som individer hamnar i topp på listan över klimatbovar. Mindre och medveten konsumtion är det absolut enklaste och mest effektiva sättet du som individ kan minska klimatförändringarna.

Goran: Finns det någon ”grön” energi som vi inom snar framtid kan ställa om till och vad krävs för att vi ska kunna göra det?

Adis: I Sverige är ungefär hälften av den el som produceras förnyelsebar (vind, vatten eller solenergi). Du kan själv välja vilket energimedel du vill använda. Du kan till exempel genom din elleverantör byta till endast förnybar energi. Du kan också byta leverantör till en som endast levererar förnybar energi. Genom en sådan aktion kan du markera mot din leverantör att förnybar energi är framtiden och att omställningen till 100 procent förnybar energi måste börja nu.

Goran: Hur ser du på framtiden om klimatmålen inte uppnås? Och räcker det att vi når klimatmålen för att kunna möta en ljusare framtid?

Adis: Klimatförändringarnas effekter går inte att reducera till att endast omfatta direkta förändringar på den lokala fysiska miljön. Trots att Sverige är ett rikt land och har råd att anpassa sig till klimatförändringar riskerar vi att drabbas hårt av klimatförändringarna genom exempelvis handel, investeringar, migration eller naturkatastrofer som exempelvis översvämningar. Sverige är ett litet land som är beroende av handel med andra länder. Vi i Sverige är väldigt sårbara inför indirekta effekter som överförs mellan länder. I en globaliserad värld måste vi inkludera dessa indirekta effekter för att få en heltäckande bild. För att förhindra svåra klimatförändringar och inte överstiga 2 graders uppvärmning krävs det att vi ställer om vårt ekonomiska system så att vi blir oberoende av fossil energi senast 2050.

×

Lyssna på Goran Kajfes på Spotify.

×