Intervjuer

Klimatfrågan måste sluta behandlas som ett särintresse

22 juni, 2015

Sarah Riedel är sångerska, musiker och kompositör inom jazz, konstmusik och experimentell musik, samt musikchef på Kulturhuset i Stockholm. Josefin Wangel är Filosofie doktor i planering och beslutsanalys samt forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys, Centre for Sustainable Communication (CESC) vid KTH.

· · ·

”Globalt sett så handlar orättvisorna framförallt om hur för- och nackdelar av växthusgasutsläppen fördelas”

×

Sarah: Josefin, vilken är den största källan till hopp i klimatfrågan?

Josefin: Jag pendlar mellan en hårdnackad optimism och en djup oro. Jag är inte alls säker på att vi klarar det här, men jag vet att vi måste försöka. Det går fortfarande att minska skadorna. Visst finns det positiva trender i samhället: produktionen av förnyelsebar energi ökar, bilen är inte längre samma statussymbol som den varit, byggindustrin börjar sakta intressera sig för att bygga i trä istället för växthusgasintensiv betong, fler och fler äter vegetariskt. Men det krävs större samhällsomställningar än så, om vi ska undvika de mest katastrofala av klimatförändringsscenarierna.

Sarah: Vad är det viktigaste jag kan göra i min vardag för att bidra till en positiv utveckling i klimatfrågan?

Josefin: Bli arg. Våga vara besvärlig. Ställ krav. På politiker, företag och banker. På arbetsgivare, hyresvärdar och barnomsorgen. På dig själv, dina vänner och kollegor. Klimatfrågan måste sluta behandlas som ett särintresse.

Sarah: Vilka samband finns mellan klimatet och ekonomiska orättvisor i världen?

Josefin: Sambandet mellan privatekonomi och klimatpåverkan är väldigt rättframt: ju mer pengar du spenderar, ju mer växthusgasutsläpp ger du upphov till. Har du inte råd att köra bil eller ta en weekendresa med flyg till Barcelona så minskar ditt växthusgasavtryck rejält. Men även svenska låginkomsttagares växthusgasutsläpp är på tok för stora.
Globalt sett så handlar orättvisorna framförallt om hur för- och nackdelar av växthusgasutsläppen fördelas. Det kanske låter konstigt att tala om fördelar, men den globala medel- och överklassens konsumtionsintensiva livsstilar skulle inte kunna upprätthållas utan växthusgasutsläpp. Nackdelarna – de stormar, översvämningar, värmeböljor och andra klimatförändringsrelaterade fenomen som redan börjat manifestera sig – drabbar dock inte primärt de samhällsgrupper som åtnjuter fördelarna. De (vi) sitter rätt säkert. Istället är det världens fattiga som drabbas hårdast, de som redan är mest utsatta. Klimatfrågan är på så sätt ett typexempel på hur ekologisk och social (o)hållbarhet går hand i hand.

×

Lyssna på Sarah Riedel på Spotify.

×