Intervjuer

Hur politiker väljer att använda styrmedel

24 juni, 2015

Tobias Lilja är artist, ljudkonstnär och kompositör inom elektronika och experimentell musik. Han är just nu aktuell med en EP-triologi som heter The Medicine Sings. Åsa Moberg leder avdelningen för miljöstrategisk analys (fms) vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon utför det mesta av sin forskning vid CESC, Centre for Sustainable Communications.

· · ·

”Hur kan vi i framtiden ta politiska beslut på en internationell nivå som faktiskt har en inverkan?”

×

Tobias: Varför införs det inga restriktioner på köttindustrin, när den är en så stor miljöbov?

Åsa: När det gäller hur politiker väljer att använda styrmedel så är det delvis vi som medborgare och väljare som har möjlighet att vara tydliga med vilken politik vi vill stödja. Genom att aktivt värdera klimat och miljö i våra val skulle köttkonsumtionen, privata bilar eller weekendresor med flyg kunna prioriteras ner till förmån för klimatvänliga alternativ.

Tobias: Hur kan vi påverka bilindustrin?

Åsa: Det finns ju ett stort antal möjligheter att ge mer klimatanpassad tillgänglighet. Bilar med alternativa drivmedel är en, utökad samåkning eller förbättrade möjligheter för cykel och gång är andra. Många val är kopplade till vana och jag tänker att det egentligen kan vara roligt och spännande att tänka nytt. Här påverkar och inspirerar vi varandra. När fler aktivt väljer klimatsmart och kommunicerar det positivt till andra är det lättare att fler hakar på.

Tobias: Många frågor som handlar om miljö och hållbarhet handlar till syvende och sist om kapitalism, marknadsekonomi och konflikten mellan tillväxt och hållbarhet. Men de
flesta miljömöten verkar i dagsläget sluta utan resultat! Hur kan vi i framtiden ta politiska beslut på en internationell nivå som faktiskt har en inverkan?

Åsa: Jag tror det är bra att prata om klimatfrågan och koppla den till andra diskussioner där det är relevant. Att ge miljön och klimatet ett värde i de beslut vi fattar, en kan börja med de beslut där det är enkelt för den att påverka och kanske till och med önskvärt. Att vi inte agerar utifrån den kunskap vi har handlar nog i många fall om brist på tid. Det viktiga är att börja agera och det kan vara olika saker som känns enklare att agera på för olika personer. Om vi tar oss tid att välja nytt och agera mer utifrån vad som känns rätt för oss kan vi både må bättre och ha roligare.

×

Lyssna på Tobias Lilja på Spotify.
The Medicine Sings finns på iTunes.

×