Kalendarium

20160509 — Stormvarning Possibilities Sessions Hornhuset, Laika (II)

5 april, 2016

stormvarning-20160509-758x558-v1

Klimatmålen är på plats- men vilka förändringar är det som krävs för att nå dem?

I slutet av 2015 enades världens länder om att försöka minska den globala uppvärmningen till 2 grader, och ta sikte på att få uppvärmningen att stanna redan vid 1,5 grader. Det tjugoförsta klimattoppmötet, COP21, där beslutet togs kommer förhoppningsvis gå till historien som ett av de avgörande ögonblicken då världens länder på allvar började agera för att bromsa klimatförändringarna. 

Vad innebär detta i praktiken? Förenklat betyder det att vi behöver se till att vi år 2050 inte längre använder några fossila bränslen. Alls. Det gäller alltså att förändra alla transporter, inklusive flyget, alla kontor och hem, all produktion. Och ju fortare vi gör det, desto lägre risk löper vi att klimatförändringarna skenar och ju mindre kommer det att kosta. Så 2016 är året vi går från ord till handling.
Nu kommer Stormvarning till Stockholm och Hornhuset – den 2 och 9 Maj har alla möjligheten att komma och lyssna på fantastiska artister och intressanta gäster som tillsammans tillägnar vår tids största fråga allt fokus. Stormvarning bjuder in alla att lyssna och samtala kring en hållbar framtid som kräver beslutsfattande där klimatfrågan prioriteras.

 

9/5 Vägen mot 1,5 graders uppvärmning- Energi, transport, smarta elnät och ICT Moderator: Susanna Baltcheffsky Chefredaktör Ny Teknik

Artist: Joel Alme

DJ: Y+M

Gäster: Bo Normark (Power Circle, f.d. ABB), Anette Persson Energimyndigheten, Thomas B Johansson Professor emeritus vid Internationella miljöinstitutet Lunds universitet, Misse Wester doktor psykologi KTH, Jesper Weithz Författare och Journalist Effekt, Pia Skoglund, (Universitetsadjunkt vid Fakulteten för hälsa, natur-och teknikvetenskap samt Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Ekofilosofi, Karlstads universitet) och Anna Kramers (Avdelningschef miljöstrategisk analys (FMS), PhD, forskare vid KTH).

 

Stormvarning lyfter sedan 2014 upp klimatfrågan för allmänheten tillsammans med musiker, artister, konstnärer, forskare, sakkunniga och kommunikatörer.

 

VAD: STORMVARNING possibilities sessions. 

Tillsammans med forskare, psykologer, filosofer, journalister och artister förs det viktiga samtalet om förändringsmöjligheterna att nå klimatmålet: 1,5 grad (uppvärmning).

NÄR: 9/5  KL. 17.30-19.00 (Kom i tid, dörrarna öppna från 17.00 och efter samtalet stannar vi kvar till 21.00 med eftersnack och bra musik)

.

VART: HORNHUSET, LAIKA, en trappa upp, i Stockholm. 

Långholmsgatan 15B, 117 33 Stockholm

MER INFO:  www.facebook.com/stormvarning

FACEBOOK-EVENT: https://www.facebook.com/events/1559444827688391/