Kalendarium

20160502 — Stormvarning Possibilities Sessions Hornhuset, Laika (I)

5 april, 2016

stormvarning-20160502-758x558-v1

Klimatmålen är på plats- men vilka förändringar krävs för att nå dem?

I slutet av 2015 enades världens länder om att försöka minska den globala uppvärmningen till 2 grader, och ta sikte på att få uppvärmningen att stanna redan vid 1,5 grader. Det tjugoförsta klimattoppmötet, COP21, där beslutet togs kommer förhoppningsvis gå till historien som ett av de avgörande ögonblicken då världens länder på allvar började agera för att bromsa klimatförändringarna. 

Vad innebär detta i praktiken? Förenklat betyder det att vi behöver se till att vi år 2050 inte längre använder några fossila bränslen. Alls. Det gäller alltså att förändra alla transporter, inklusive flyget, alla kontor och hem, all produktion. Och ju fortare vi gör det, desto lägre risk löper vi att klimatförändringarna skenar och ju mindre kommer det att kosta. Så 2016 är året vi går från ord till handling.
Nu kommer Stormvarning till Stockholm och Hornhuset – den 2 och 9 Maj har alla möjligheten att komma och lyssna på fantastiska artister och intressanta gäster som tillsammans tillägnar vår tids största fråga allt fokus. Stormvarning bjuder in alla att lyssna och samtala kring en hållbar framtid som kräver beslutsfattande där klimatfrågan prioriteras.

 

2/5 

Konsumtion- Hur handlar vi mot 1,5 graders uppvärmning? 

Moderator: Susanna Baltcheffsky Chefredaktör Ny Teknik

Artist: Jenny Wilson

DJ: Hasan Ramic

Gäster: Katarina Bjärvall (journalist och författare av boken ”Yes!”),  Anders Hansson (Docent, Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings Universitet), Misse Wester (doktor i psykologi, KTH), Annika Carlson Kanyama (Forskare, Hållbar utveckling Miljövetenskap, KTH), Ida Lemoine (Beteendelabbet).

Stormvarning lyfter sedan 2014 upp klimatfrågan för allmänheten tillsammans med musiker, artister, konstnärer, forskare, sakkunniga och kommunikatörer.

VAD: STORMVARNING possibilities sessions. 

Tillsammans med forskare, psykologer, filosofer, journalister och artister förs det viktiga samtalet om förändringsmöjligheterna att nå klimatmålet: 1,5 grad (uppvärmning).

NÄR: 2/5  KL. 17.30-19.00 (Kom i tid, dörrarna öppnar 17.00 och efter samtalet stannar vi kvar till 21.00 med eftersnack och bra musik)

.

VART: HORNHUSET, LAIKA, en trappa upp, i Stockholm. 

Långholmsgatan 15B, 117 33 Stockholm

MER INFO:  www.facebook.com/stormvarning

FACEBOOK-EVENT: https://www.facebook.com/events/1559444827688391/