Kalendarium

201404 — New York

30 april, 2014

På besök där rapporterna skrivs.

Vi fick tillfälle att besöka FN, och divisionen för hållbar utveckling (inom sekretariatets UNDESA) i mars 2014 och lära oss mer om hur FN arbetar med hållbarhetskommunikation och målformulering.

Det är ingen hemlighet vad som behöver göras, och det finns många som vet hur vi ska göra.