Kalendarium

20131113 — KTH: Samtal om global hållbarhet

13 november, 2013

Stormvarning tog plats i samtal om global hållbarhet.

Den 13:e november var Stormvarning en av talarna i ett internationellt seminarium om global hållbarhet på KTH. På länk fanns några av FN-sekretariatets mest inflytelserika figurer inom hållbar utveckling: Willem van der Geest, Eduardo Zepeda, Richard A. Roehrl (från FN’s Department of Social and Economic Affairs (UNDESA)). På seminariet talade också mer närodlade experter på hållbarhet: Sarah Cornell (Stockholm Resilience Center) och Tapio Kanninen (Ralph Bunche Institute for international Studies och Club of Rome). Stormvarning fick fjärilar i magen när författarna till ”Global Sustainable Development Report (Roehrl) och ”World Economic and Social Survey” (der Geest) bland annat poängterade vikten av att informera och engagera allmänheten för att nå resultat i klimatfrågan.