Kalendarium

20131107 — KTH: Energy Dialogue

7 november, 2013

Stormvarning på Energy Dialogue.

Den 7:e november pratade Stormvarning på KTH Energy Dialogue för forskare, industrirepresentanter och allmänhet om hur vi kan förmedla klimatforskningens budskap så att de berör och uppmuntrar till handling. Det finns massor att göra när det kommer till att få vetenskapen att sprida sina forskningsresultat så att de blir meningsfulla för alla som inte forskar.