Nyheter

Klimatet förändras – både det kopplat till vår fysiska värld, som vi oroar oss för, och det sociala klimatet som vi verkar i.

27 maj, 2021

Det pratas otroligt mycket mer om klimatet idag än det gjorde då Stormvarning startades för 7 år sedan – det upplever vi gäller allt ifrån nyhetsankare, till släktingar på julafton, till riksdagspolitiker. Och vi har fått nya förebilder som påverkar det globala samtalet. Det tycker vi är fantastiskt. Samtidigt är klimatutmaningen långt ifrån ”löst”, och vi har allt mer bråttom att agera.

Organisationen Stormvarning kommer fortsätta vara aktiv där det behövs, för att genom samtal om klimatet på nya sätt och i nya former skapa motivation och kunskaper som bidar till att driva på omställningsarbetet.

För att vara relevanta 2021 jobbar vi just nu med att ta fram ett antal koncept och grepp som vi kommer tillbaka med när pandemin är över. Hoppas vi ses då!