Filmer

20140825: Staffan Laestadius — Klimatångest

15 juni, 2015

Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling. Hans forskningsintressen fokuserar å ena sidan på kunskapsbildningsprocesserna bakom industriell och teknisk förändring och omvandling, å andra sidan på de hållbarhetsvillkor som skapar nödvändigheter såväl som möjligheter för fundamental industriell omvandling.