EXPEDITIONEN 2018-2020

Informationen finns där (ute), men kommunikationen är överallt.

EXPEDITIONEN kommer att undersöka hur olika strategier inom kommunikationsfältet kan sätta fart på Sveriges klimatomställningsarbete.

I dagens media, i alla dess former och uttryck, får vi ofta motsägelsefulla budskap om klimathotet och om hållbarhet i stort. Om hur det går med dessa globala utmaningar och om vår roll i det hela. Samtidigt stöter vi dagligen på dubbla signaler om hur vi förväntas agera.* Hur kan vi ta itu med denna utmaning och kommunicera hållbarhet på ett sätt som tydliggör läget och samtidigt ökar vårt engagemang?

Vi tror att kommunikation påverkar vad vi tror på, våra känslor och vår världsbild – och att detta i sin tur påverkar hur vi agerar. De globala klimatutmaningar vi har idag kräver kollektiva åtgärder – att vi alla agerar. Mot bakgrund av detta är det hög tid att ställa kommunikationen i centrum för klimatarbetet.

Vid flera tillfällen under de kommande två åren samlar vi därför svenska policymakers, reklambyråer, PR-proffs, statsvetare, framtidsforskare, klimatforskare, kommunikatörer och musiker i processorienterade kreativa samtal. Resultaten kommer att finnas tillgängliga för alla att ta del av.

Med EXPEDITIONEN sätter Stormvarning kommunikationsutmaningarna om klimatförändringarna i centrum.

 

Expeditionen ställer och berör följande huvudfrågor:

  • Hur kan vi kommunicera om klimatförändringarna, som kräver kollektiv handling för att bromsas, på sätt som verkligen engagerar?
  • Vilka knep kan minska tvetydigheten i de budskap om hållbarhet och klimatåtgärder som dagligen möter oss?
  • Hur kan budskapen från hållbarhets- och klimatforskning kommuniceras på ett som relaterar och knyter an till (all) annan kommunikation som når oss?
  • Och hur kan denna ”all annan” kommunikation, reklam och PR som vill ta sitt ansvar, ges en sund och konsekvent hållbarhetsvinkel?

Vi letar samarbetspartners! 

Vill ni vara med som plattform eller avsändare med era kommunikationsutmaningar, hör av er.